Voksne

Psykologhjælp til voksne

Angst

Angst er en naturlig følelse, som almindeligvis opstår, når man føler sig truet eller presset udover sin kapacitet til at rumme følelsen. Angst kan udvikle sig til en lidelse og give forringet livskvalitet. Der findes mange forskellige former for angst; men de kropslige symptomer er stort set de samme. Angst og depression er tit tæt forbundne.


 

Behandling af angst

Med udgangspunkt i det enkelte menneskes problemstilling, kan behandlingen af angst variere fra symptomlindring til en mere dybdegående terapi med fokus på mere personlige udfordringer. Gennem et psykoterapeutisk forløb kan man få en højere grad af indsigt i, hvilke situationer eller relationer til andre, der skaber angst, samt eventuelle begivenheder, der har været medvirkende til at udløse angsten. Med en højere grad af selvindsigt kan man gradvist ændre sin opfattelse af sig selv og sit liv, så angsten kommer til at fylde mindre og mindre.

 

Depression

Depression kan variere i sværhedsgrad fra de lettere depressive tilstande til moderat og svær depression, ligesom man kan have flere depressive episoder i sit liv. Ofte ses, at angst og depression er tæt forbundet.

Et fælles karakteristika ved depression er, at det går ud over livsglæden, ligesom man mangler energi, drivkraft og kan føle sig udmattet eller træt igennem en længere periode. Man mister interessen for de fleste ting og alting kan føles fuldstændig uoverkommeligt. Man mangler overskud til at klare hverdagens aktiviteter og har svært ved at få livet til at hænge sammen.


 

Behandling af depression

Idet det er individuelt hvilke metoder der er mest hensigtsmæssige, vil behandlingen kunne indeholde elementer af både kognitiv terapi og dynamisk psykoterapi. Hvordan man arbejder med følelsen af tristhed eller fortvivlelse er som regel forbundet med den måde, vi tænker om os selv i relation til andre. Handlingsmønstre og uhensigtsmæssige strategier kan blive tydeliggjort i terapien. Dermed åbnes op for, at man kan arbejde sig ud af en ellers fastlåst situation.

Stress

Begrebet stress bliver brugt i mange forskellige betydninger- lige fra at have ekstra travlt i dagligdagen, til de meget alvorlige tilstande, hvor kroppens nervesystem reagerer. Overordnet set er stress en normal tilstand, som vi alle ind imellem befinder os i. Hvis man oplever at være belastet igennem længere tid, kan stress dog udvikle sig til en mere alvorlig tilstand. Hvis du er belastet af dårlig søvn og appetit, er udmattet, ked af det og har svært ved at huske og koncentrere dig, er det vigtigt at fokusere på at genvinde kontrollen og omsorgen for dig selv og din krop.

Denne stabilisering er nødvendig for, at man kan begynde at afdække og arbejde med de konkrete belastningsfaktorer og de mere psykologiske aspekter af stresstilstanden.


 

Behandling af stress

Behandlingen af stress afhænger af det enkelte menneskes situation, da der ofte er tale om flere områder af ens liv, som opleves udfordrende. Det kan såvel være arbejdsmæssige som mere private problemstillinger, man oplever er ude af kontrol.

Behandlingen kan derfor både være afdækkende og rådgivende, til at blive egentlig terapi med fokus på de mere personlige udfordringer. Både dynamisk psykoterapi og metakognitiv terapi og mindfulness er virksomme behandlingsmetoder.