Unge

Særligt udfordrende at være ung

Som ung kan det være svært at finde det rigtige tilbud, hvor der er hjælp, råd og vejledning i øjenhøjde.


Mange unge kæmper med trivsels, stress og præstationsproblemer, fordi ungdomslivet idag synes at rumme mange store krav til den enkelte.


Angst, depression og psykisk sårbarhed er en endnu større udfordring når man står overfor voksenlivets krav, udfordringer og beslutninger.

 

Et forløb hos en psykolog kan hjælpe dig med at sætte ord på det, der er svært, og derigennem få det bedre. I samtalerne tager vi altid udgangspunkt i det, der fylder hos dig lige nu.

 

Tegn på dårlig trivsel hos unge.


Som ung kan man have vanskeligt ved at finde ud af, hvem man er, og have svært ved at finde

sig til rette i sit eget liv. Dette kan komme til udtryk i forskellige tilstande som:


- Depression og angst.

- Selvskade  og / eller spiseforstyrrelser.

- Lavt selvværd, selvbebrejdelser og skyldfølelser.

- Tanker om død og selvmord.

- Nedsat energi og øget træthed.

- Nedsat lyst og interesse i de ting man tidligere har syntes var interessante.


Alle psykologer har tavshedspligt. Du kan derfor være sikker på, at ingen andre får noget at vide, uden du har givet din tilladelse til det først.